Dział HandlowyDARIUSZ GĘDŁEK   
Z-ca Dyrektora ds. Handlowych
+48 12 263 75 45, wew. 110
dariusz.gedlek@itsoft.plDMYTRO DATSKO

Specjalista ds. Handlowych
+48 12 263 75 45, wew. 112OLENA STĘPIEŃ

Starszy Specjalista ds. Rozliczeń
+48 12 263 75 45, wew. 111