euroTICKET -  це додаток за допомогою якого Ви зможете легко порівнювати пропозиції різних перевізників, купувати білети  на міжнародні рейси між Україною, Польщею і рештою Європи. У нашому сервісі Ви знайдете квитки до понад 1000 міст у Європі, перевірите розклади, отримаєте детальну адресу зупинок автобусів наших перевізників, а також отримаєте можливість використати усі акції і знижки наших партнерів. Ви зможете оплатити квиток картою або банківським переказом та отримати його на Вашу електронну-пошту у форматі PDF.
▒~Rико▒~@и▒~A▒▒
ов▒~C▒~N▒~Gи на▒~H▒~C ▒~A▒~Bо▒~@▒~Vнк▒~C з п▒~@одаж▒~C Т▒~C▒~@и▒~A▒~Bи▒~Gного С▒~B▒~@а▒~E▒~Cванн▒~O ▒~Rи легко по▒~@▒~Vвн▒~O▒~T▒~Bе п▒~@опози▒~F▒~V▒~W найб▒~~
Vл▒~L▒~Hи▒~E ▒~A▒~B▒~@а▒~Eови▒~E компан▒~Vй, без жодни▒~E ▒~B▒~@▒~Cдно▒~I▒~Vв  знайде▒~Bе ▒~A▒~B▒~@а▒~E▒~Cванн▒~O, ▒~Oке в▒~Vдпов▒~Vда▒~T ▒~Aаме ▒~Rа▒~Hим
по▒~B▒~@ебам, а ▒~Bакож запла▒~Bи▒~Bе за ве▒~A▒~L паке▒~B по▒~Aл▒~Cг онлайн.
▒~Wав▒~V▒~Bай▒~Bе на ▒~A▒~Bо▒~@▒~Vнк▒
▒~C ▒~Aи▒~A▒~Bеми  euroTICKET -  пе▒~@▒~Hо▒~W ▒~C ▒~_ол▒~L▒~I▒~V ▒~Aи▒~A▒~Bеми з п▒~@одаж▒~C кви▒~Bк▒~Vв онлайн. ▒~Rже б▒~Vл▒~L▒~Hе 20 ▒~@ок▒~Vв ▒~Aи▒~A▒~Bем▒~C euroTT
ICKET ▒~Iоденно вико▒~@и▒~A▒~Bов▒~C▒~T понад 2000 ▒~B▒~C▒~@и▒~A▒~Bи▒~Gни▒~E аген▒~A▒~Bв ▒~C в▒~A▒~Vй ▒~Dв▒~@оп▒~V, п▒~@ода▒~N▒~Gи ав▒~Bоб▒~C▒~Aн▒~V кви▒~Bки ▒~VV
 ▒~B▒~C▒~@и▒~A▒~Bи▒~Gн▒~V ▒~A▒~B▒~@а▒~E▒~Cванн▒~O де▒~A▒~O▒~Bк▒~Vв пе▒~@ев▒~Vзник▒~Vв ▒~V ▒~A▒~B▒~@а▒~Eови▒~E компан▒~Vй. ▒~\и ▒~Aп▒~Vвп▒~@а▒~F▒~N▒~Tмо з найб▒~Vл▒
▒~L▒~Hими на ▒~Aв▒~V▒~B▒~V ▒~Vн▒~Bе▒~@не▒~B-по▒~@▒~Bалами, ▒~Oк▒~V займа▒~N▒~B▒~L▒~A▒~O п▒~@одажем ав▒~Bоб▒~C▒~Aни▒~E кви▒~Bк▒~Vв, а ▒~Bакож кл▒~V▒~Tн▒~Bам▒▒
▒, ▒~Oким ми п▒~@опон▒~C▒~Tмо п▒~@идба▒~Bи кви▒~Bки ▒~V ▒~A▒~B▒~@а▒~E▒~Cванн▒~O ▒~Gе▒~@ез ▒~G▒~C▒~Bлив▒~V ▒~Vн▒~Bе▒~@не▒~B ▒~A▒~Bо▒~@▒~Vнки ▒~Bа моб▒~Vл▒~Lн▒~VV
 дода▒~Bки.

>▒~Wаг▒~@▒~Cзи▒~Bе п▒~@иложение euroTICKET (iPhone) - п▒~C▒~~
Bе▒~Hе▒~A▒~Bв▒~Cй▒~Bе безопа▒~Aно и ком▒~Dо▒~@▒~Bно ▒~A биле▒~Bом и ▒~A▒~B▒~@а▒~Eованием в ▒~Rа▒~Hем ▒~Aма▒~@▒~B▒~Dоне. ▒~]айди▒~Bе ▒~Aам▒~C▒~N в▒~Kгод▒▒
▒▒~C▒~N ▒~Fен▒~C на ав▒~Bоб▒~C▒~Aн▒~Kй биле▒~B в ▒~Uв▒~@оп▒~C. ▒~R▒~K може▒~Bе п▒~@иоб▒~@е▒~A▒~Bи ▒~A▒~B▒~@а▒~Eование на в▒~@ем▒~O п▒~C▒~Bе▒~Hе▒~A▒~Bви▒~O или▒
 на в▒~@ем▒~O в▒~Aего о▒~Bп▒~C▒~Aка ▒~G▒~Bоб▒~K безопа▒~Aно и ком▒~Dо▒~@▒~Bно на▒~Aлажда▒~B▒~L▒~A▒~O о▒~Bд▒~K▒~Eом. ▒~R▒~K не должн▒~K ▒~A▒~Bо▒~O▒~B▒~L в о▒▒
~Gе▒~@ед▒~O▒~E за биле▒~Bами на вокзала▒~E или об▒~Kи▒~Aкива▒~B▒~L ве▒~A▒~L ин▒~Bе▒~@не▒~B - л▒~C▒~G▒~Hие ▒~Fен▒~K и ▒~Hи▒~@окий в▒~Kбо▒~@ биле▒~Bов
в▒~Aегда б▒~Cде▒~B ▒~C ▒~Rа▒~A под ▒~@▒~Cкой в ▒~Rа▒~Hем ▒~Aма▒~@▒~B▒~Dоне.
 

▒~Wаг▒~@▒~Cзи▒~Bе п▒~@иложен▒▒
▒е euroTICKET (android) - п▒~C▒~Bе▒~Hе▒~A▒~Bв▒~Cй▒~Bе безопа▒~Aно и ком▒~Dо▒~@▒~Bно ▒~A биле▒~Bом и ▒~A▒~B▒~@а▒~Eованием в ▒~Rа▒~Hем ▒~Aма▒~@▒~B▒~Dоне. ▒~]айд▒
и▒~Bе ▒~Aам▒~C▒~N в▒~Kгодн▒~C▒~N ▒~Fен▒~C на ав▒~Bоб▒~C▒~Aн▒~Kй биле▒~B в ▒~Uв▒~@оп▒~C. ▒~R▒~K може▒~Bе п▒~@иоб▒~@е▒~A▒~Bи ▒~A▒~B▒~@а▒~Eование на в▒~@ем▒~O ▒▒
▒▒~C▒~Bе▒~Hе▒~A▒~Bви▒~O или на в▒~@ем▒~O в▒~Aего о▒~Bп▒~C▒~Aка ▒~G▒~Bоб▒~K безопа▒~Aно и ком▒~Dо▒~@▒~Bно на▒~Aлажда▒~B▒~L▒~A▒~O о▒~Bд▒~K▒~Eом. ▒~R▒~K не до▒
лжн▒~K ▒~A▒~Bо▒~O▒~B▒~L в о▒~Gе▒~@ед▒~O▒~E за биле▒~Bами на вокзала▒~E или об▒~Kи▒~Aкива▒~B▒~L ве▒~A▒~L ин▒~Bе▒~@не▒~B - л▒~C▒~G▒~Hие ▒~Fен▒~K и ▒~Hи▒~@ок▒
ий в▒~Kбо▒~@ биле▒~Bов в▒~Aегда б▒~Cде▒~B ▒~C ▒~Rа▒~A под ▒~@▒~Cкой в ▒~Rа▒~Hем ▒~Aма▒~@▒~B▒~Dоне.
 

▒~R▒~Vдв▒~Vдай на▒~H▒~C ▒~A▒~Bо▒~@▒~Vнк▒~C ▒~C Facebook