Dział HandlowyDARIUSZ GĘDŁEK   
Z-ca Dyrektora ds. Handlowych
+48 12 263 75 45, w. 110
dariusz.gedlek@itsoft.plTYMUR KOROL

Koordynator ds. Rozwoju Rynku
+48 12 263 75 45, w. 112MARIUSZ MARGRAF

Asystent ds. Rozliczeń
+48 12 263 75 45, w. 111